Projekti

 • STAMBENA ZGRADA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM, Krnica 2018.
 • STAMBENA GRAĐEVINA SA BAZENOM, Baška, Krk 2018.
 • IZGRADNJA RECEPCIJE SA PRATEĆIM TRGOVAČKO UGOSTITELJSKIM SADRŽAJIMA I BAZENSKIM KOMPLEKSOM, VALAMAR RIVIERA d.d., Funtana 2018.
 • STAMBENA GRAĐEVINA, POMOĆNA GRAĐEVINA – BAZEN SA STROJARNICOM I SPREMIŠTEM, Sv. Bartul 2018.
 • VILA „A“ I VILA „B“, DE CONTE d.o.o., Labin (Kature) 2018.
 • OBITELJSKA KUĆA S BAZENOM 1 i 2, Presika 2018.
 • OBITELJSKA KUĆA S VANJSKIM BAZENOM, Sv Marina 2018.
 • REKONSTRUKCIJA PRAONICE RUBLJA U LOGISTIČKI CENTAR ZA KOORDINACIJU I ORGANIZACIJU DJELATNOSTI TVRTKE INVESTITORA, PLAVA LAGUNA d.d., Poreč 2017.
 • IZGRADNJA BETONARE, DE CONTE d.o.o., Labin 2017.
 • REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE (ODMARALIŠTA “BOROVIK” U NOVI HOTEL), HOTELJERSTVO, TURIZAM “PINIA”, Malinska, Krk 2017.
 • OBITELJSKA GRAĐEVINA SA POMOĆNIM OBJEKTOM I BAZENOM, Poreč 2017.
 • ANEX ŽUPNE KUĆE CRKVE ROĐENJA MARIJINA, BISKUPIJA POREČKO PULSKA, ŽUPA ROĐENJA MARIJINA, Gornji Labin 2017.
 • PLATFORMA ANALIZATORA PLINOVA I KUĆICA ZA ELEKTROORMAR NA KOTI +52,40 WT-a, HOLCIM (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 2017.
 • STAMBENO – POSLOVNA ZGRADA A – E, DE CONTE d.o.o., Labin (Ulica Slobode) 2017
 • REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE UGOSTITELJSKO – TURISTIČKE NAMJENE – SKUPINE HOTELI (LOŽA), Gornji Labin 2017.
 • IZGRADNJA STAMBENE GRAĐEVINE, IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE I VANJSKOG BAZENA, Viškovići 2016.
 • SANACIJA SILOSA HOMOGENIZACIJE, HOLCIM (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 2016.
 • REKONSTRUKCIJA VILLA BELLEVUE RESIDENCE 1 I 2, VALAMAR RIVIERA d.d., Rabac 2016.
 • REKONSTRUKCIJA CENTRALNOG OBJEKTA, VALAMAR RIVIERA d.d., Rabac 2016.
 • RECEPCIJA, VALAMAR RIVIERA d.d., Rabac 2016.
 • REKONSTRUKCIJA PAVILJONA ULIKA I OLEANDAR, VALAMAR RIVIERA d.d., Rabac 2016.
 • REKONSTRUKCIJA VILLA ANA, ADA I EVA, VALAMAR RIVIERA d.d., Rabac 2016.
 • PANORAMSKO DIZALO, VALAMAR RIVIERA d.d., Rabac 2016.
 • IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA, VALAMAR RIVIERA d.d., Rabac 2016.
 • IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKE GRAĐEVINE SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA – UGOSTITELJSKIM OBJEKTOM I KAMP ODMORIŠTE, MARINA PUNAT D.O.O., Punat, Krk 2016.
 • DOGRADNJA POMOĆNE DVORANE, REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE DVORANE, DOGRADNJA ANEKSA – NOVI ULAZ U DVORANU, GRAD LABIN, Labin 2016.
 • REKONSTRUKCIJA HOTELA SIPAR, ISTRATURIST UMAG d.d., Umag 2015.
 • REKONSTRUKCIJA OBITELJSKE KUĆE, Prtlog 2015.
 • REKONSTRUKCIJA FASADE I KROVA, TE DJELOMIČNA ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE CENTRA LIČE FARAGUNA LABIN, GRAD LABIN, Labin 2015.
 • IZGRADNJA BAZENA SA SANITARNIM ČVOROM I STROJARNICOM, MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d.o.o., Punat 2015.
 • PROŠIRENJE POSTOJEĆEG GROBLJA, OPĆINA KRŠAN, Kršan 2015.
 • REKONSTRUKCIJA RESTORANA KAMPA PINETA, BRIJUNI RIVIJERA d.o.o., Brijuni 2015.
 • REKONSTRUKCIJA SAMOPOSLUGE KAMPA PINETA, BRIJUNI RIVIJERA d.o.o., Brijuni 2015.
 • STROJARNICA TEP2 – HODNE REŠETKE NA +9,50 KONSTRUKCIJE NISKOTLAČNIH ZAGRIJAČA NTZ-2,NTZ-3, HEP – Proizvodnja d.o.o. Sektor za termoelektrane, TERMOELEKTRANA PLOMIN, Plomin 2015.
 • IZGRADNJA STAMBENE GRAĐEVINE, Vrsar 2014.
 • REKONSTRUKCIJA NASTAMBA BIVŠEG ZOOLOŠKOG PARKA – VELIKI BRIJUN, JUNP BRIJUNI, Brijuni 2014.
 • STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA „ISTRA“, Rabac 2014.
 • STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA „FORTUNA“, Rabac 2014.
 • REKONSTRUKCIJA HOTELA „MIMOZA“, Rabac 2014.
 • LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE BETONA TVORNICE CEMENTA “HOLCIM d.o.o.”, Koromačno 2014.
 • OBITELJSKA  KUĆA SA POMOĆNOM GRAĐEVINOM I BAZENOM, Mali Golji 2013.
 • POSLOVNA GRAĐEVINA –  PRAONA ZA KAMIONE, UPRAVNA ZGRADA I SPREMNIK GORIVA, Pićan 2013.
 • VILA VIŠKOVIĆI, Viškovići 2013.
 • REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) DJEČJIH JASLICA, Labin 2013.
 • OBITELJSKA KUĆA SA DVIJE STAMBENE JEDINICE, Labin 2013.
 • NOSAČ FREKVENTNOG REGULATORA, Plomin 2013.
 • SANACIJA ZVONIKA LABIN, Labin 2013
 • REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA VITALITY CENTAR I PRATEĆI SADRŽAJI BAZENA – HOTELA PUNTA, Veli lošinj 2013.
 • REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA HOTELA IMPERIAL I IZGRADNJA VANJSKOG BAZENA, Rab 2012.
 • OJAČANJE RADNE PLATFORME NA TORNJU ELEX, Koromačno 2012.
 • REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA HOTELA SANFIOR, Rabac 2012.
 • STAMBENO – GOSPODARSKI KOMPLEKS ŠKRILICE, Labin 2012.
 • OBITELJSKA KUĆA TRGET, Trget 2012.
 • OBITELJSKA KUĆA VINKURAN, Vinkuran 2012.
 • STAMBENO-GOSPODARSKA GRAĐEVINA ZA VLASTITE POTREBE I TURISTIČKO-GOSPODARSKA GRAĐEVINA ZA TURIZAM NA SEOSKOM GOSPODARSTVU, Marčana 2012.
 • POSLOVNA GRAĐEVINA  UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE “ELEFANT”, Svetvinčenat 2012.
 • REKONSTRUKCIJA HOTELA „NARCIS“, Rabac 2012.
 • TURISTIČKO NASELJE „SILBORIS – Aparthotel sa garažom i vanjskim hotelom + Turističke vile, Umag 2011.
 • STATIČKA PROVJERA STUPOVA ADRENALIN PARKA „GLAVANI“, Glavani 2012.
 • REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I IZGRADNJA GRAĐEVINA ETNO ZONE „CALUSSOVO“ – ZGRADA BAZENA, Labin 2012.
 • SANACIJA SILOSA HOMOGENIZACIJE TVORNICE CEMENTA “HOLCIM d.o.o.”, Koromačno 2012.
 • UPRAVNA ZGRADA TVORNICE CEMENTA “HOLCIM d.o.o.”, Koromačno 2012.
 • Rekonstrukcija “BARONOVE” KUĆE u mini hotel, Pićan 2011.
 • SANACIJA CRKVICE “SV. MARIJA MAGDALENA”, Labin 2011.
 • OBJEKT ZA PROIZVODNJU TJESTENINE “MARIAL”, Vozilići 2010.
 • REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE U CENTAR ZA NEMATERIJALNU KULTURNU BAŠTINU, PIĆAN 2010.
 • STAMBENA GRAĐEVINA “BRACOM d.o.o.”, Rabac 2010.
 • STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE G1, G2 i G3, Labin 2009.
 • REKONSTRUKCIJA OTP BANKE – POSLOVNICA SPLIT, Split 2009.
 • BYPASS KLORIDA, MLINICA SIROVINE TVORNICE CEMENTA “HILCIM d.o.o.”, Koromačno 2009.
 • SILOS ŽELJEZNOG OKSIDA TVORNICE CEMENTA “HILCIM d.o.o.”, Koromačno 2008.
 • STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA U ULICI SV. KATARINA, Labin 2008.
 • DROBILICA KAMENOLOMA PLOVANIJA, TVORNICA CEMENTA “HOLCIM”, Koromačno 2008.
 • PRODAJNO SERVISNI CENTAR „PEUGEOT“, Labin 2008.
 • POSLOVNA GRAĐEVINA “VEZOCOMERC”, Labin 2008.
 • POSTROJENJE ZA UMANJENJE EMISIJA DUŠIKOVIH OKSIDA U DIMNIM PLINOVIMA ROTACIONE PEĆI TVORNICE CEMENTA “HOLCIM D.O.O.”, Koromačno 2008.
 • TRANSPORT VRUĆIH PLINOVA U MLINICI CEMENTA TVORNICE CEMENTA “HOLCIM”, Koromačno 2007.
 • POSTROJENJE ZA ZBRINJAVANJE RDF-A – OTPADA KOJI SADRŽI UGLAVNOM PAPIR I PLASTIKU, Koromačno 2007.
 • GARAŽA I RADIONA KOMUNALNOG PODUZEĆA “1. MAJ LABIN”, Labin 2007.
 • POSLOVNA ZGRADA „LINO BAŠKERA“, Labin 2006.
 • SILOSI KAMENOG BRAŠNA U KAMENOLOMU ŠUMBER, Šumber 2006.
 • DOGRADNJA POSLOVNE HALE, Želiski 2006.
 • POSLOVNA GRAĐEVINA “PINETA” SA BAZENOM, Sv. Martin 2006.
 • POSLOVNA GRAĐEVINA “DE CONTE”, Labin 2006.